Portfolio - Bureau Bax

PAUZE is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met hun middelbare schooltijd. Bureau Bax verzorgde van januari 2006 tot februari 2008 hoofdredactie en eindredactie van dit scholierenmagazine en de bijbehorende website.

Portfolio

Pauze

Zes keer per jaar werd PAUZE Magazine gratis verspreid op 1250 middelbare scholen in heel Nederland. Het blad had een oplage van 300 duizend exemplaren.

Bureau Bax maakte het magazine van idee tot druk. Samen met freelancers en een scholierenpanel werden ideeën bedacht. Daarna werden artikelen, interviews, reportages en foto's uitgezet bij freelancers. Na de eindredactie begeleidde Bureau Bax het magazine naar de vormgever en daarna naar de drukker.

Onder leiding van Bureau Bax kregen magazine en site een restyling.

2006-2008