Portfolio - Bureau Bax

De Architect is een onafhankelijk vakblad op het gebied van architectuur, stedenbouw, techniek en interieur. Bureau Bax schrijft voor het magazine over interieur en design.

Portfolio

De Architect

De Architect is al ruim veertig jaar het Nederlandse onafhankelijke en opiniërende vakblad op het gebied van architectuur, stedenbouw, techniek en interieur. Het ondersteunt architecten over de volle breedte bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. De focus ligt hierbij op drie kerngebieden, namelijk strategie, proces en uiteraard ontwerp. Bureau Bax schrijft voor het tijdschrift diverse artikelen en zat in 2014 in de jury van de ARC14 interieurontwerp. 

De Resident - Cepezed & HofmanDujardin
In anderhalf jaar tijd is De Resident in Den Haag gemoderniseerd. Het kantorencomplex huisvest behalve het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), nu ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Cepezed ontwierp het atrium dat de gebouwen van het complex verbindt. HofmanDujardin maakte het interieur geschikt voor flexibel werken. De centrale vraag hierbij was ‘Hoe om te gaan met de uitgesproken architectuur van Sjoerd Soeters en Michael Graves?’ Projectbespreking in de Architect februari 2016. 

Aegon - Ferdinand van Dam, OTH
Na een grondige analyse van de mogelijkheden van het hoofdkantoor, besloot verzekeraar Aegon in Den Haag Mariahoeve te blijven. In nauwe samenwerking met opdrachtgever en gebruikers renoveerde en revitaliseerde OTH architecten het jaren tachtig gebouw. Vijf jaar na oplevering kijkt Ferdinand van Dam terug op een geslaagde operatie. Interview in decembernummer 2015.

De Rode Olifant - Sevil Peach
Na het succes van Spaces Herengracht en Spaces Zuidas in Amsterdam, verwierf het Londense architectenbureau Sevil Peach ook de opdracht het interieurontwerp te maken voor een vestiging in Den Haag. De nieuwe locatie kreeg onderdak in het voormalige Essogebouw aan het Malieveld, beter bekend als de Rode Olifant. Sevil Peach transformeerde dit markante kantoorgebouw tot een eigentijdse werkomgeving voor kleine bedrijven en zzp’ers. Respect voor het oorspronkelijke interieur was hierbij een belangrijk uitgangspunt.
https://www.dearchitect.nl/projecten/de-rode-olifant-in-den-haag-door-sevil-peach

Odette Ex
Het nieuwe werken, flexwerken, desk sharing, activity based werken: gevoed door voortschrijdende technologieën volgen nieuwe werkvormen elkaar in rap tempo op. Bedrijven en organisaties transformeren hun kantoren naar werkomgevingen die moeten inspelen op de veranderende behoeften van medewerkers en bezoekers. Het ideale concept lijkt nog niet gevonden. Volgens interieurarchitect Odette Ex ligt de oplossing in het zoeken naar verbindingen. Bureau Bax interviewde haar voor het aprilnummer 2015.

Den Herder Production House
Voor het februarinummer 2015 ging Bureau Bax naar Brabant voor een bezoek aan Den Herder Production House. Sinds de start van dit bedrijf in 2012 weten steeds meer designers het te vinden. Bas den Herder: “Ik help ontwerpers het beeld dat zij voor ogen hebben te realiseren.”

Anne van der Zwaag
Ook schreef Bureau Bax voor dit nummer een recensie over het boek ‘Looks Good, Feels Good, Is Good’ waarin Anne van der Zwaag het fenomeen Social Design toelicht. Aan de hand van een reeks ontwerpen en initiatieven -zoals slippers gemaakt van plantaardig leer, glow in the dark snelwegen en bewegwijzering in braille op deur-krukken - laat ze zien hoe deze stroming bijdraagt aan een duurzamer bestaan.

Erasmus University College-Van Egeraat
Voor het oktobernummer 2014 bezocht Bureau Bax het nieuwe Erasmus University College in Rotterdam. Deze school kreeg onderdak in de voormalige gemeentebibliotheek in Rotterdam. Van Egeraat transformeerde het gebouw tot moderne faculteit. Balans tussen de rijkdom van het oude gebouw en het nieuwe gebruik was hierbij het uitgangspunt. 

oktober 2014- 2016